• Thingyan
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ

ေမွာ္ဘီ မဂၤလာတိုက္ သၾကၤန္တြင္း မိုးကုတ္၀ိပသာနာ တရားေဒသနာႏႈိးေဆာ္လႊာ

အိုေယာဂီ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႕

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယမွာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ သႏၱာန္၀ယ္ ငါသကၠာယ ဒိိ႒ိကြာ၍ အ၀ိဇၹာကင္းတဏွာရွင္းေအာင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္အသြင္ခႏၶာအစဥ္ကို ဥာဏ္အျမင္ျဖင့္ ရူ႕မွတ္ပြားမ်ား ၀ိပသာနာတရားေတာ္မ်ားကို ေန႕စဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူမည့္ မဂၤလာတိုက္ဦးစီးပဓာနနာယက ဥဳးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ဥဳး၀ိစာရ အရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါးမွ သၾကၤန္အၾကိဳေန႕မွစ၍ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႕တိုင္ေအာင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေဟာၾကားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တရားလိုလား ေယာဂီသူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႕အား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

တေန႕တာ တရားပြဲအခ်ိန္

နံနက္ပိုင္း (၉း၀၀ နာရီ) - ရွစ္ပါးသီလခံယူ၊ တရားေဟာ ဥဳးသုမဂၤလ
ေန႕လည္ (၁၂း၀၀နာရီ) - တရားထိုင္ (မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအလုပ္ေပးတရား)
ေန႕လည္ (၂း၀၀ နာရီ) - တရားေဟာ ဥဳး၀ိစာရ
ညေန (၄း၀၀ နာရီ) - တရားေဟာ ဥဳးသုမဂၤလ

ဧရာဝတီတိုင္းျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ပါရမီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအတြက္အသံုးျပဳရန္ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ(ကံလွေက်ာင္းျမန္ေအာင္) ဦးစီး၍ ဆရာေတာ္ဥဳးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ႏွင့္ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေပါင္းမွလွဴဒါန္းေသာ လူနာတင္ယာဥ္

Icon Photo Gallery
ဓါတ္ပံုမ်ား
IconForum
ေဆြးေႏြးရန္
Icon Download
တရားေခြမ်ားရယူရန္
Icon Links
အျခားပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ား